Prawo Spółek - obsługa korporacyjna

Na bazie naszego doświadczenia skutecznie realizujemy kompleksowe usługi prawne związane z prawem dla biznesu i całościową obsługą przedsiębiorstw i inwestycji takie jak fuzje, przejęcia, restrukturyzacje, przekształcenia, czy analizy due diligence:

Wsparcie, które oferujemy naszym klientom obejmuje m.in. następujące obszary:
▪ zakładanie wszystkich typów spółek ze strukturą dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta
▪ bieżące wsparcie prawne na każdym etapie prowadzenia działalności
▪ opracowywanie dokumentacji korporacyjnej, w tym umów spółek, protokołów i uchwał organów spółek, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych spółek
▪ analizy prawne, mającymi na celu ocenę sytuacji prawnej podmiotu gospodarczego
▪ kompleksowe badania prawne due diligence
▪ doradztwo prawne w procesie sprzedaży/nabycia akcji/udziałów
▪ ocena prawna transakcji oraz przygotowanie dokumentów transakcyjnych
▪ kompleksowe doradztwo i obsługa przy projektach przekształcenia, połączenia i podziału spółek
▪ doradztwo w zakresie porozumień pomiędzy udziałowcami i akcjonariuszami
▪ doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw
▪ spory korporacyjne
▪ likwidacja spółek oraz wsparcie w ramach procedury upadłości.