Prawo nowych technologii

Podążając za rozwijającym się rynkiem w strukturach Kancelarii została wyodrębniona praktyka z zakresu prawa nowych technologii, w ramach której zajmujemy się m. in.

▪ konstruowanie wzorców umownych, umów zawieranych przez Internet, regulaminów sklepów internetowych
▪ przygotowywanie i negocjowanie umów z sektora IT
▪ przygotowywanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych osobowych
▪ przygotowywanie oraz negocjowanie umów o wykonywanie zamówień z sektora IT (programów komputerowych, stron internetowych, przetwarzania danych osobowych)
▪ tworzenie umów o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania, o wdrożenie programu komputerowego. umowy licencyjne
▪ doradztwo prawne w kwestiach związanych z ochroną znaków towarowych, wzorów użytkowych, prawem autorskim (majątkowym i niemajątkowym) w Internecie,
▪ przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących używania lub przeniesienia praw majątkowych, praw autorskich, a także inne umowy związane z rozporządzaniem własnością intelektualną,